Testimonial

Looking for Patek 5015 in white gold new in box

Looking for Patek 5015 in white gold new in box

Testimonial By: Ovais Patka  — Karachi
Tuesday 30 November, 1999